Pasaules mūzikas apvienība KANISAIFA ir radoša platforma draugiem un domubiedriem, kurus vieno meklējumi pēc brīvības, spēka un dzīves esences. Analogus atrodot mūzikas dimensijā, lielāka skaidrība ieviešas arī ikdienas dzīvē. Šobrīd KANISAIFAS mūziku raksturo ceļojums cauri visas pasaules tautu tradicionālo mūzikas instrumentu skanējumam, īpašu uzmanību pievēršot baltu kultūras mantojumam. Domājot par nākotnes muzikālo materiālu, padomā ir idejas vairākos virzienos, kas turpinātu kalpot grupas kopīgajai vīzijai. 

KANISAIFA ir izveidojusies Nila Īles mūzikas studijas radošajā vidē, transformējoties no grupas AFROAMBIENT - pirmās etnoperkusiju grupas Latvijā, kas darbojās kopš 2001.gada. Augot un attīstoties, grupa ir paplašinājusi savus radošos apvāršņus, ritmam atstājot būtisku vietu kopīgajā skanējumā.

Vārds KANISAIFA radies no mana sapņa... 
Bija saulaina diena, īpaši gaišas debesis. Es stāvēju ļoti dziļas kraujas malā, visapkārt nebija ne koku, ne krūmu, neviena auga, tikai smiltis. Kopā ar mani kraujas malā stāvēja vīru kompānija, tērpti baltos apmetņos, kuru sejas slēpa lielas kapuces. Tie skatījās uz pretējo pusi, kur netālu viens no otra, atradās divi, piramīdām līdzīgi kalni. Šie vīri savā starpā runāja man nesaprotamā valodā. Visbiežāk vīru sarunās sadzirdēju vārdu KANISAIFA. Izrunājot vārdu KANISAIFA, viņi pamīšus rādīja te uz vienu, te uz otru kalnu, tad atkal uz pirmo un tā turpināja kādu laiku. Sajutu, ka ar vārdu KANISAIFA tika apzīmēts kas liels, spēcīgs un iespaidīgs. Šis skanīgais vārds KANISAIFA mani tik ļoti uzrunāja, ka pamostoties no neparastā sapņa, to tūliņ pierakstīju.   
                                                                                                                                                                                                                                                                         /Nils Īle/ 
Tuvāku informāciju par Pasaules mūzikas grupu KANISAIFA atradīsi ŠEIT