NILA ĪLES MŪZIKAS STUDIJAS MUZIKĀLI RADOŠĀ EKSKURSIJA OLAINES SĀKUMSKOLĀ