NILA ĪLES MŪZIKAS STUDIJAS MUZIKĀLI RADOŠĀ EKSKURSIJA OLAINES SĀKUMSKOLĀ
  
 .